Ono što mi radimo

 

Mikropravda je inicijativa začeta od strane Patricije van Nispen tot Sevenaer da omogući individualnim osobama ostvarenje njihova prava. Započeta 1996 u bivšoj Jugoslaviji, organizacija je izgrađena u koordinaciji i mreži organizacija da asistiraju lokalnim inicijativama u kreiranju njihovih vlastitih Mikropravda programa I da ih primene u lokalnim zajednicama.

 

Su Vizija, Pristup ka pravima je pristupni ključ za ljude da zadovolje njihove osnovne potrebe, da žive uspravno I da izgrade sami sebe. Sa ovim ključem nisu upoznati četiri milijarde ljudi širom sveta. Aspekt pravde počinje da biva prepoznat kao ključ za bilo koji aspekt I za bilo koju formu kreiranja.

 

Misija, Misija ILA – Mikropravda je da posreduje ljudima da imaju pristup njihovim fundamentalnim I osnovnim pravima.Prioritet se stavlja na najugoženije ljude. U jednu ruku kroz posao da se pomogne ljudima direktno, a u drugu ruku kroz humaniziranje institucija da prepoznaju okolnosti I da eliminišu zapreke koje stvaraju poteškoće pristupu pravima.

 

 

 

Contact Form

Contact us, send us a message.

SP Quick Contact

Our Address

Mikropravda Serbia/Croatia
Gajeva 12,
Vukovar 32000 Hrvatska

Contact e-mail.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Connect With Us